Kunstneren

Jeg arbeider med broderi som er en tidkrevende teknikk. Store og mindre arbeider.
Jeg bruker ulike tekstile kvaliteter som jeg finner interessante. For eksempel ready made.
I mange år var også selskinnet og dets evne til å reflektere lyset spennende å bruke sammen med broderi.