2002 – 2010

2002 – 2010

Små selskinnstykker med perlebroderi og applikasjon